PLITVIČKA JEZERA BRIJUNI KORNATI KRKA MLJET PAKLENICA RISNJAK SJEVERNI VELEBIT

Hrvatski nacionalni parkovi

Nacionalni park je definiran člankom 11. Zakona o zaštiti prirode kao: "... prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih vrijednosti." U Hrvatskoj danas ima 8 nacionalnih parkova, i to su: